รุ่นของเรา

คณะกรรมการหนองบัว17(ยังไม่มีข้อมูล)


ตัวอย่างรุ่นของเรา
1. นางอรุณศรี   ชินจิตร์(พึ่งธรรม) 
64/4 หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110
 หมายเลขโทรศัพท์ 08-7206-0839 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

2. นายวิชัย  บวบทอง       
75/87 หมู่ที่ 4   แขวงคลอง 12  เขตหนองจอก   กทม. 10530
หมายเลขโทรศัพท์  08-1446-3444 
หมายเลขโทรศัพท์  06-3969-5999    
ทำงานธุรกิจส่วนตัว

3. พ.ต.ท.วินัย   เรืองธีรวงศา
586 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองไผ่   จ.เพชรบูรณ์ 67140 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-8273-3734 
สถานที่ทำงาน  ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

4. นางพัลลภา   หมื่นสีเขียว
266/45 หมู่ที่ 3  ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์ 60110 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7841-7403
สถานที่ทำงาน ร.ร.บ้านเขามะเกลือ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์

5. นางศิริรัตน์   ณะเหตุการณ์(ศิริวงษ์) 
153 หมู่ที่ 12  ต.ชุมตาบง  อ.ชุมตาบง  จ.นครสวรรค์ 60150 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6592-1463 
สถานที่ทำงาน ร.ร.อนุบาลชุมตาบง  ต.ชุมตาบง  อ.ชุมตาบง  จ.นครสวรรค์


 6. นางผ่องศรี   เอี่ยมเอื้อยุทธ(บุญจิตร) 
112 หมู่ที่ 3   ต. ฆะมัง   อ.ชุมแสง  .นครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0434-6512 
ที่ทำงาน รพ.สต.บ้านฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง 
จ. นครสวรรค์ 60120
  
7. นางสดศรี   โฆษิตอนันต์(คงศาสตรา)
141/63หมู่ที่ 1  ต.แพรกษา  จ.สมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6571-9173
ทำงานธุระกิจส่วนตัว

8. ศิริพร   กันสุข ( เกตุสุภะ )
117/3  หมู่ที่ 6  ต. วัดขวาง  อ.โพทะเล  จ. พิจิตร 
หมายเลขโทรศัพท์  08-7735-9178
อาชีพ รับราชการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 
พิพัฒน์โสภวิทยา

9. นางสุรีย์พร   พานทองดี 
333/517 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
อาชีพ Network Marketing(Legacy) 
ผู้แนะนำการลงทุน, Vcs. 
หมายเลขโทรศัพท์ 06-2629-6698


10. นายกิตติศักดิ์   นุ่มสกุล(กา สามเสน) 
หนุ่มโสด ส๊ดสด
 27 หมู่ที่ 9  ต.หนองกลับ   อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์ 60110 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4609-5054

11. นางสุวรรณา   มีมุข(แสงทอง)
27  หมู่บ้านเคหะธานี 3  ถ.นวมินทร์ 74   
ซอย 3-8-12   แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-8017-9531
สถานที่ทำงานรพ.จักษุรัตนิน  สุขุมวิท 21   กรุงเทพฯ 10110

12. อานนท์   เอี่ยมกระจ่าง
11/1 หมู่ที่ 12  ต.ท่าโรง  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ 67130
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3242-0643
สถานที่ทำงานโรงเรียนบ้านโคกสำราญ  
ต.น้ำร้อน  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์


13. ดร.สุภา   จุฬคุปต์  
211 หมู่ ซ.เทพไพเราะห์นิมิต  ถ.แจ้งวัฒนะ 6  เขตหลักสี่ กทม.10210
ที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปมุมธานี
มือถือ : 08-1441-5506  
e-mail : koy147@yahoo.com
Fb : supa chulacupt   ID line : koykoy 


 14นายธนิต    เปพันดุง
78/6 หมู่ที่ 8  ต.หัวรอ  อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000 
  หมายเลขโทรศัพท์ 08-3218-7366


 15. นางสุนันท์   ไพบูลย์(พูดดี) 
187/1 หมู่ที่ 3  ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์ 60110
 หมายเลขโทรศัพท์ 09-4493-0719


16. นางพิมพิอร   เตชะศรีประเสริฐ
(มาลี เลาหเรืองรองกุล)
 หจก. หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์ 
149 หมู่ที่ 1  ต.หนองบัว   อ.หนองบัว     
 จ. นครสวรรค์ 60110
 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1962-0201


 17. นายอมรศักดิ์   จิตรชนะ 
106 หมู่ที่ 9  ต.หนองบัว   อ.หนองบัว   จ.นครสวรรค์  
สถานที่ทำงาน :โรงพยาบาลหนองบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ 06-1634-3947


18. นางศุภกานต์   จั่นนิธิกุล
(น.ส.ชุ่มใจ  นวลละออง)
5/15 หมู่ที่ 4  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี11110
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1804-0203

19. นายวชิระ   ศรสุรินทร์ 
351 หมู่ที่ 6 บ้านทนง ถนนบ้านทนง-โคกปลัด 
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1360-9957
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
426 ถ.เทศบาล 1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.สุรินทร์ 32000
 หมายเลขโทรศัพท์ 04451119


20. นายชัยรัตน์   ไพรเพชรศักดิ์ 
57 หมู่ที่ 7  ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์ 60110 
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
5 หมู่ที่ 13  ต.หนองบัว  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9270-3648


21. นายสมพร   รัตนศรีทอง   
 99 หมู่บ้านภานุช 36/4 
ซอยอัศวพิเชษฐ์   ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางระมาด   เขตตลิ่งชัน   กทม.101700
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1821-2805


22. นายธีรชล   แก้วปรีชา(รัก)
11 หมู่ที่ 7   ตำบลหนองบัว   อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์
ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา  
ตำบลวังบ่อ   อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1268-0915


23. ร.ต.ท.มนตรา   อินทรปะสาท
448 หมู่ที่ 7  ตำบลศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 48150 
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3449-1660
ทีทำงาน สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4259-9177


24. น.ต.นุไชย   ศรสุรินทร์
114/250 หมู่ที่ 7   ต.พลูตาหลวง   อ.สัตหีบ   จ.ชลบุรี
สถานที่ทำงาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 09-8421-1577

25. นางสาวรัชนี    หมู่พยัคฆ์ 
 147/44 หมู่บ้านเธียรเกษม  ถนนเทพารักษ์
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1552-1964
สถานที่ทำงาน:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน 
ศูนย์ธุรกิจการค้าต่างประเทศ บางนา-ตราด


26. นางสาวอุดม   พรมอ่อน 
37  หมู่ 8   ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  
จ.นครสวรรค์ 60110 
หมายเลขโทรศัพท์ 06-3667-3794


27. นางปุณยนุช   จันทร์ศรี(ศิริทัพ)
5/4  ถนนวงศาโรจน์  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61000
สถานที่ทำงาน  อบต.เกาะเทโพ  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6591-9091


28. พ.ท.สำเนียง   เกิดสุข
85 หมู่ที่ 6  ต.ฆะมัง   อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1972-2642


 29. ทนายวันชัย    สระแก้ว(ใหญ่)
 76/52 ถนนคุ้มเกล้า 10   แขวงแสนแสบ
 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
สำนักงานกฎหมาย
และการบัญชีเกรทแอนด์เฟิร์ส
หมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์เลค
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1868-3616

30.  ทนายชัยสอาด    หอมยา 
สำนักงาน นายสะอาดและเพื่อนทนายความ 
36/169 ซอยโกสุมรวมใจ 44   แขวง/เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1316-9089 


31. นางจันทร์ฉาย  กำแพงเพชร
727/7 หมู่ที่10 ต.นครสวรรค์  อ. เมือง จ.นครสวรรค์ 6๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน รพ.ร่มฉัตร
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7202-2157

32. นายสมศักดิ์    อุบลอ่อน 
335/2 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์67130 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 06-2212-9015


33. นายอนุวัฒน์   ติยะโสภณจิต
   8 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ 60110
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1886-7479


34. นายสิทธิชัย   ลอดแก้ว (ง้วง)
Sittichai Lordkaew (FB, ID Line: 0817960449)
นักวิชาการเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-221275   โทรสาร 053-210000 มือถือ 081-7960449
Email: s.lord573@gmail.com, sittichai.l@cmu.ac.th 
29/4 ถ.พระปกเกล้า ซอย 7 ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200


 35. นางละออง   ลีละพงค์ประสุต
(น.ส.ละออง บุญบาง)
แผนกกฎหมายโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง 
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3494-6556


36. ส.อ.อรุณ   ช่วยอุระชน 
 35 ถนนสันติธรรม ตลาดหนองบัว (ร้านเสริมสวย-ชุดเช่า ญ.หญิง) 
หมู่ที่3  ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว 
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1953-2068

37.  นายสมาน   จิ๋วสุข (เบิ้ม)
อู่สมานยนต์ 399/8-9 ม.3 ต.หนองกลับ 
อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์   60110
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9856-1811

38. ร.ต.ท.อานนทชัย   พิทักษ์รักษาเลิศ
 22/2 หมู่ที่ 2  ต.ห้วยถั่วเหนือ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์
       หมายเลขโทรศัพท์ 08-1291-9807
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองบัว 
ที่ทำงานโทร 0-5625-1434

39. นายยุทธพล   ก่ำการยุทธ (พิรุณ)
377/46 หมู่ที่ 3  ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ 60110 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1962-5297

40. นายสุชาติ   เอื้ออุดมโชติ
ชมรมเปตองบุญเลิศ
84/41 หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ถ .ติวานนท์ 
ซอยปากเกร็ด27 
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ นนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3813-6864


41. นายปรีชา   ประคองยศ 
131  ถนนเทพโยธี   ตำบลในเมีอง 
อำเภอเมีอง    จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์  09-8831-2956


42. นายบุญยืน    ตามงาม
65/3  หมู่ที่ 4  ต.ธารทหาร  อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0615-2826


43. นายศักดิ์ศรี   พิทักษ์อำนวย (แซ่แต้)
145 ซอยพึ่งมี 9   สุขุมวิท 93
บางจาก  พระโขนง  กทม.10260
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9122-2415

44. นายจตุรงค์   ศรีวงศ์ตระกูล (นุ)
40  ถ.เทศบาล 3  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก 
จ.เพชรบูรณ์ 67110 
หมายเลขโทรศัพท์ 09-0984-4733


45. นางนพลักษณ์   พูลอัครพัฒน์
บ้านเลขที่ 5  แยกย่อย14  ติววานนท์ 3
ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง
จ.นนทบุรี11000
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9924-6335


46. นายถวิล   คำไพเราะ      
บ้านเลขที่ 94  หมู่ที่12   ต.หนองกลับ   
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7070-1523


47. นายพรพล   หุ่นภักดีวรกุล
โกพลเขาค้อ
บ้านเลขที่ 41  หมู่ที่ 4  ต. แค้มป์สน  อ. เขาค้อ
 จ.เพชรบูรณ์ 67270
จำหน่ายรับซื้อขิงอ่อน  ขิงแก่  พืชผักทุกชนิด
ทั้งปลีก-ส่งและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1780-5304 
แฟกซ์ 056750481
E-mail: kopolkhaokho@hotmail.com

48. นางกรวรัณ  บุญฤทธิ์(แมว)
ชื่อเดิมนางสาวอุทัย  นาคีสังข์
บ้านเลขที่261/164 หมู่บ้านซื่ิอตรงโคซี่ 
ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9512-0590

2 ความคิดเห็น:

  1. วชิระ ศรสุรินทร์ 351 หมู่ 6 บ้านทนง ถนนบ้านทนง-โคกปลัด ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 081-3609957
    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-51119

    ตอบลบ